Lekáreň Fontána

Palárikova 1083, 022 01 Čadca

Budova lekárne bola postavená v akcii „Z“ na pozemkoch vyvlastnených v roku 1978. Stavba bola skolaudovaná v roku 1987 a následne jej bolo pridelené súpisné číslo 486 a orientačné číslo „LEKÁREŇ“.

Dvojposchodová budova bola začlenená do systému zdravotnej starostlivosti pod OÚNZ Čadca, kam patrila až do 1.1.1992, kedy bola zriadená štátna príspevková organizácia Poliklinika Turzovka, do ktorej boli zahrnuté všetky tri objekty (hlavná budova, detské oddelenie i lekáreň). Zmenou zriaďovacej listiny prešla funkcia zriaďovateľa v roku 1996 na Krajský úrad v Žiline a následne v roku 2000 na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Od období 1995-2000 bola v tejto budove prevádzkovaná lekáreň FERUMI. Vzhľadom na zistené závažné prevádzkové, odborné a ekonomické nedostatky nebola vtedajším vedením Polikliniky a MZ SR predĺžená nájomná zmluva spoločnosti Ferumi s.r.o. a z viacerých záujemcov sa novým nájomcom stal Mgr. Igor Minarovič, PhD., ktorý v tejto budove prevádzkuje lekáreň Paracelsus od 9.4.2001 až do dnes. 

Budova bola zahrnutá do privatizácie uznesením vlády SR c. 577 z 20. júna 2001. Do privatizácie podľa privatizačného projektu vstupoval celý subjekt Poliklinika Turzovka, ktorý však už bol od polovice 90.rokov rozčlenený na dve samostatne privatizované výstupné jednotky, a to Poliklinika Turzovka (so spôsobom privatizácie bezodplatný prevod na mesto) a Lekáreň Turzovka (v privatizačnom projekte navrhnutá na bezodplatný prevod na obec). Spôsob privatizácie sa však rozhodnutím MZ SR zmenil (môžeme už len špekulovať, kto v tom mal prsty, možno viac napovie zoznam záujemcov o túto budovu). Samotný proces privatizácie bol ukončený Uznesením vlády 937 z 21.8.2002, ktorým bol schválený priamy predaj objektu vtedajšiemu (i terajšiemu) nájomcovi. O samotnom procese privatizácie a výberovom konaní veľa napovie dôvodová správa k privatizácii. Samotný proces prevodu však neprebehol, od 1.1.2003 sa totiž stal majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

Budova následne prešla niekoľkými etapami rekonštrukcie, ktorá zahŕňala vytvorenie energetickej samostatnosti (vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a elektrického ústredného kúrenia) a čiastočnej rekonštrukcie (zastrešenie vstupu s automatickými dverami a bezbariérovým prístupom, výmena časti okien a oprava fasády). Ďalšie investície nájomcu značne pribrzdilo zámer majiteľa odpredať všetky objekty bývalej Polikliniky Turzovka. V roku 2012 teda začali prvé rokovania, pri ktorých boli – paradoxne – za preferovaného záujemcu vybratí poskytovatelia ambulantnej lekárskej starostlivosti.

Ďalšie konanie  zastavilo rozhodnutie Mesta Turzovka dožadovať sa práva na vlastníctvo objektov po bývalej poliklinike súdnou cestou a následný súdny spor pred Okresným súdom v Čadci a Krajským súdom v Žiline. Súčasťou tohto súdneho sporu však objekt lekárne ako jediný z objektov po bývalej poliklinike nebol.

Ako súčasný nájomca a záujemca o odkúpenie priestorov som podal viacero podnetov, ktoré našli odozvu aj v odbornej a hlavne laickej verejnosti v podpore petície Ambulancie lekárom, lekáreň lekárnikom! Petíciu podporilo viac ako 2000 občanov, napriek tomu stále čaká na definitívne vyriešenie.

A asi sa ho ani nedočká. Vedenie ŽSK sa rozhodlo petíciu ignorovať a koncom roka 2016 vypísalo nové výberové konanie na prenájom priestorov. Výsledok už poznáte…

Aktuálne z Družstva lekární

Novinky

SVETOVÝ DEŇ DIABETU – 14. NOVEMBER

Vedeli ste, že 14. november je svetový deň DIABETU?  Nie? Prečo práve v tento deň?   Presne 14. novembra 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick […]

Mýty a fakty o …. CHRÍPKE A PRECHLADNUTÍ

“Najlepším liekom na chrípku a prechladnutie sú antibiotiká.” Omyl. Choroby z prechladnutia i chrípku spôsobujú vírusy. V prvom prípade sú pôvodcom rôzne typy rinovírusov, adenovírus, […]

Mýty a fakty o NÁDCHE

“Nádcha nie je ochorenie.” OMYL I keď je nádcha častým sprievodným javom niektorých, najmä infekčných ochorení, ide o samostatné ochorenie. Nádcha alebo odborne rinitída (z […]

Aktuálna akcia 2023

Akcia 1

Aktuálna akcia 2023

Aktuálne akcie akcie najdte na https://ilekaren.sk

Akcia 2

Osvetová kampaň 13.11. – 24.11.2023

ODBORNÉ DIAPORADENSTVO V LEKÁRŇACH Osvetová kampaň 13.11. – 24.11.2023 viac informácií na https://tradicnalekaren.sk/diabetes/

Akcia 3

Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu 14. November viac informácií na https://tradicnalekaren.sk/diabetes/

Späť na začiatok stránky